Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/4/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej


3400/4/ZP/2017                                                                      Bielsko-Biała, 29.09.2017r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/4/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyk. w 1 egz. DF

  1. informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl oraz w jego siedzibie w miejscu dostępnym publicznie.

Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-09-29 09:17:53

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-09-29 09:17:53 Dodane Dorota Fabia