Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego nr 3400/3/ZP/2016 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienie posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej


 
   

 

 

3400/3/ZP/2016                                                                      Bielsko-Biała, 18.10.2016r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/3/ZP/2016 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyk. w 1 egz. DF

  1. informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl oraz w jego siedzibie w miejscu dostępnym publicznie.
     
       

     

                                                              


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-10-18 08:45:18

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2016-10-18 08:45:18 Dodane Dorota Fabia