Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 3400/2/ZP/2015 na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 248204-2015 z dnia 2015-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsko-Biała
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. W przebudowie należy uwzględnić: rozbudowę do 4 stanowisk oraz dostosowanie...
Termin składania ofert: 2015-10-08Numer ogłoszenia: 261840 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248204 - 2015 data 22.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 82-281-14, 82-281-15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2015r..
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015r..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2015r. godzina 09:00, miejsce: Straż Miejska w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała - pokój 107 - kancelaria ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2015r. godzina 09:00, miejsce: Straż Miejska w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała - pokój 107 - kancelaria ogólna..Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2015-10-05 12:02:10

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2015-10-05 12:02:10 Dodane Dorota Fabia