Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Podstawa prawna działania


Podstawa prawna działania:
  • Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późn. zm.),
  • Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z 1997 r. wraz z późn. zm.) i akty wykonawcze do ustawy,
  • Ustawa z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. wraz z późn. zm.) i akty wykonawcze do ustawy
  • Inne ustawy i akty prawa miejscowego

Autor zmiany: Maria Walentkowska
Data zmiany: 2004-02-23 09:31:16
Data utworzenia: 2004-02-23 09:31:16

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2010-05-12 11:46:30 Modyfikacja Grzegorz Marek
1 2004-02-23 09:31:16 Dodane Maria Walentkowska