Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Przyjmowanie stron


Przyjmowanie stron

Interwencje mogą być zgłaszane telefonicznie, całodobowo

  • pod bezpłatny nr 986 bezpośrednio do stanowiska kierowania Komendy lub pod nr (033) 820281-14 (15),

Skargi, wnioski i uwagi mogą być zgłaszane:

  • ustnie – do protokołu - Komendantowi Straży Miejskiej
    - w każdy czwartek, w godz. od 9.00 do 17.00
  • Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia ulegają przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.
  • w formie pisemnej - w sekretariacie
    - od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30
  • listownie, na adres: Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała

Autor zmiany: Grzegorz Marek
Data zmiany: 2017-07-06 07:11:38
Data utworzenia: 2004-02-23 09:31:40

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
3 2017-07-06 07:11:38 Modyfikacja Grzegorz Marek
2 2010-05-12 11:47:51 Modyfikacja Grzegorz Marek
1 2004-02-23 09:31:40 Dodane Maria Walentkowska