Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 3400/6/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


3400/6/ZP/2017                                                                      Bielsko-Biała, 25.10.2017r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/6/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych Straż Miejska w Bielsku-Białej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/6/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej zostało unieważnione (jedyna złożona oferta przewyższa środki posiadane przez Zamawiającego w budżecie na przedmiotowe zadanie inwestycyjne).

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. AUTO CENTRUM GLIWICE LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. K., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 2 - oferta oznaczona nr 1. 
  2.  

Serdecznie dziękujemy za udział w zorganizowanym postępowaniu i liczymy na dalszą współpracę ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej w przypadku organizowania kolejnych zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyk. w 1 egz. DF

  1. informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl oraz w jego siedzibie w miejscu dostępnym publicznie.

Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-10-25 08:27:35
Data utworzenia: 2017-10-25 08:27:27

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-10-25 08:27:35 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-10-25 08:27:27 Dodane Dorota Fabia