Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 3400/7/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


Bielsko-Biała, dn. 07.11.2017r.

KS/3101/238/2017

 

Nr sprawy: 3400/7/ZP/2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 150.000,00 zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin Wykonania

Okres gwarancji

1

AUTO CENTRUM GLIWICE

LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Portowa 2

44-100 Gliwice

149.980,00 zł

Do dnia 22 grudnia 2017r.

- na elementy mechaniczne na okres 24 m-cy,

- na lakier na okres 36 m-cy,

- na perforację nadwozia na okres 144 m-cy,

- na elementy zabudowy na okres 24 m-cy,

gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-11-07 10:55:25
Data utworzenia: 2017-11-07 10:55:17

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-11-07 10:55:25 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-11-07 10:55:17 Dodane Dorota Fabia