Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 3400/1/ZP/2018 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej


Bielsko-Biała, dn. 04.04.2018r.

 

Informacja dotycząca zapytania do SIWZ na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (3400/1/ZP/2018)

 

Pytanie nr 1:

„Proszę o odpowiedź na pytanie odnośnie punktu 1.4.2.3. dotyczącego mocy netto silnika:

Czy dopuszczalna jest moc netto 90 kW?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, dopuszcza do udziału w postępowaniu samochód o mocy netto silnika 90 kW.

 

 

Pytanie nr 2:

„Pytanie dotyczące punktu zamówienia 1.5.1.2. punkt b) przedział II – 2 (dwóch) funkcjonariuszy:

Czy dopuszczalna jest liczba miejsc dla 3 osób?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza liczbę miejsc w II przedziale dla 3 osób pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w punkcie 1.5.3.7 załącznika nr 1 do SIWZ.

 

W/w wyjaśnienia stanowią modyfikację zapisów SIWZ oraz jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

W związku z powyższym, Zamawiający nie przesuwa terminu do składania ofert, który wyznaczony został na 16.04.2018r. do godz. 10.00.

 

 

 

Wyk. w 1 egz. GM/DF:

Zamieszczono na stronie internetowej: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2018-04-04 12:35:08
Data utworzenia: 2018-04-04 12:35:02

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2018-04-04 12:35:08 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2018-04-04 12:35:02 Dodane Dorota Fabia