Biuletyn Informacji Publicznej
Straż Miejska w Bielsku-Białej

Powstanie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej


Powstanie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej
 • 02.01.1991 r.
  Wniosek Prezydenta Miasta Bielska – Białej nr 1-011a/2/01 z dnia 02.01.1991 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Bielsku-Białej - w oparciu o wytyczne Pisma Okólnego Nr 1/90 z dnia 8.11.1990 roku Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Ministra, Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego
  ws. tworzenia straży miejskich i porozumiewania się w tym zakresie
  z Ministrem Spraw Wewnętrznych,
 • 21.03.1991 r.
  Uchwała Nr XIX/113/91 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
  21 marca 1991 r. w sprawie powołania Straży Miejskiej
  oraz zatwierdzenia jej Statutu i Regulaminu, z mocą obowiązywania
  od 1 marca 1991 r.,
 • 13.02.1996 r.
  Uchwała Nr XXV/348/96 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 lutego
  1996 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej jako jednostki budżetowej
  i nadania jej Statutu.

Autor zmiany: Maria Walentkowska
Data zmiany: 2004-02-23 09:29:55

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2004-02-23 09:29:55 Dodane Maria Walentkowska