Biuletyn Informacji Publicznej
Straż Miejska w Bielsku-Białej

Sprawozdania finansowe


Obowiązek publikowania sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017.1911 z późn. zm.).

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2019-04-26 11:10:34
Data utworzenia: 2019-04-26 10:19:26

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
4 2019-04-26 11:10:34 Modyfikacja Dorota Fabia
3 2019-04-26 10:21:36 Modyfikacja Dorota Fabia
2 2019-04-26 10:19:56 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2019-04-26 10:19:26 Dodane Dorota Fabia